EAA Newsletter #1 12/13

Vi på östasiatiska föreningen vill önska samtliga medlemmar välkomna till läsår 12/13! Besök gärna vår hemsida eastasian.studorg.liu.se

Konversationspass
Som vanligt ska vi även detta år hålla i konversationspass två gånger i veckan. På tisdagar och torsdagar kommer vi att erbjuda läxhjälp i svenska respektive japanska och kinesiska samt möjlighet till lediga konversationer på samtliga språk, modersmålstalare och svenska studenter emellan. Det allra första passet för läsåret drar igång tisdagen den 4:e september i något av rummen i U-korridoren. Där kommer det bjudas på fika och, som alltid, trevlig stämning! Temat kommer vara “att introducera sig själv”.

Medlemsavgift
Medlemsavgift för hela läsåret ligger som tidigare år på 20kr, denna avgift kan lämpligen betalas någon gång under konversationspassen eller på något av våra event.

Lediga styrelseposter
Vi söker officiellt två stycken nya styrelsemedlemmar, de styrelseposter som är lediga är informationsansvarig samt spons och PR. Bifogat finns en PDF där posterna står beskrivna mer detaljerat. Intresserade anmäler sig via mail till info@eastasian.studorg.liu.se, skriv kort om dig själv och vilken post du är intresserad av!

Kontaktuppgifter
Ordförande: ordf@eastasian.studorg.liu.se
Informationsansvarig: info@eastasian.studorg.liu.se
Utbildningsansvarig: utbildning@eastasian.studorg.liu.se

MVH
Styrelsen 12/13

The board of East Asian Association would like to wish all members welcome to the academic year of 12/13! Be sure to visit our website eastasian.studorg.liu.se

Conversation corner
As usual, we will have conversation corners twice a week. On Tuesdays and Thursdays we will offer assistance with homework and the oppurtunity to have conversations in Swedish and Japanese and Chinese respectively, native speakers and Swedish students mutually. The very first session of the year kicks off on Tuesday, 4th of September, where we will treat everyone to some coffee (“fika”) and, as always, a pleasant atmosphere! The theme will be “introducing yourself”. We will be situated in the U-corridor, in the C-building.

Membership fee
Per usual, we will charge a small fee of 20kr for full membership the year of 12/13. You are free to pay this fee during our conversation corners or during one of our upcoming events!

Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se
info@eastasian.studorg.liu.se
utbildning@eastasian.studorg.liu.se

Cheers
the Board of 12/13

New semester!

EAA would like to welcome you to a new semester at Linköping University!


We will soonish start with activities and stuff so just hang around and have a good time until we do.


Enjoy the summer while it still lasts!