Möt Japan vid Etnografiska museet i Stockholm

Etnografiska museet har många kulturutställningar och däribland Japan – bild och självbild. I höst kommer de ha några speciella aktiviteter vi kan tipsa om.

Haiku i månljusSöndag 14 oktober 14:00
Klassisk japansk haiku kring höstmånens skönhet presenteras tillsammans med författarbakgrunder. Japanskt grönt te med kaka serveras. 80 kr

TeceremonierSöndag 7 oktober 12:30 och 14:30
Upplev en traditionell teceremoni! Värd och gäster följer tillsammans teets väg – Cha-do (茶道) – i en genom sekler framarbetad tradition. Lämna vardagens stress och besök Zui-Ki-Tei – Löftesrika Ljusets Boning, under en eftermiddag i höst.
Förhandsanmälan krävs 08-519 550 10. 250 kr, studenter 150 kr.

Musik, mat och mystikSöndag 25 november 14:00
Gagaku är en av världens äldsta musik- och scentraditioner som överlevt i Japan. En fascinerande ljudvärld med märkliga masker och en egen, suggestiv koreografi. Christer Duke presenterar denna unika dansvärld i text och bild. 80 kr

För mer information se deras broschyr.

EAA Newsletter #2 12/13

For the English version of this newletter, please scroll down.

Nya medlemmar – Konversationspass
Vi på Östasiatiska föreningen vill välkomna våra nya medlemmar till detta läsår. Vår huvudsakliga aktivitet är att anordna konversationspass där chansen ges att utveckla sina språkkunskaper. Som medlem är du hjärtligt välkommen på detta. På tisdagskvällar lär utbytesstudenter sig tala svenska eller bara träna sin engelska. På torsdagskvällar kan de som läser kinesiska eller japanska få hjälp av utbytesstudenter. Ta denna chans till läxhjälp, eller bara träffa nya vänner. Om du fortfarande inte är medlem finns möjlighet att lösa det på plats. Medlemsavgiften är endast 20 kr. Denna modesta avgift ger oss möjlighet att planera nya aktiviteter och evenemang till allas glädje!

Höstsittning – 10 november
Den 10:e november kommer vi anordna den årliga höstsittningen. I gasquen utlovar vi en spännande kväll där vi bjuder deltagarna på en trerättersmiddag i svensk-asiatiskt tema. Så håll denna kväll öppen i era kalendrar! Vi kommer återkomma med mer information om var man kan köpa biljett när det närmar sig.

Denna brakmiddag lagar inte sig själv, utan vi behöver din hjälp. Vi behöver baransvarig, en matansvarig och många arbetare. Baransvarig håller koll på kassan och kommer servera dryck. Matansvarig gör menyn och är högsta hönset i köket. Det är först till kvarn som gäller. Vi har redan tillsatt flera av ansvarsposterna. Vi söker också två toastmasters. Självklart kommer de som jobbar få roa sig en annan kväll då vi anordnar någon slags tackfest. När ni vill anmäla intresse eller ställa frågor hör av er till evenemangsansvarig till 0704 – 83 93 77 eller mejla event@eastasian.studorg.liu.se.

Matlagningskväll – 6 oktober
På eftermiddagen den 6 oktober tänkte vi arrangera en liten matlagningskväll. På menyn står några traditionell svensk rätter. Kostnaden kommer vara självkostnadspris för att täcka råvaror. Det behövs både svenskar och utbytesstudenter för att göra det här möjligt! Mer information kommer när vi sett hur stort intresset är. Vi behöver intresseanmälningar i förtid för att uppskatta hur stort intresset är, för eventuell lokalbokning. Skicka frågor eller intresseanmälningar till info@eastasian.studorg.liu.se.

Ny hemsida
Vi har rivit ut den gamla hemsidan och ersatt den med en ny och jättefin. På hemsidan kommer vi senare lägga upp bilder från evenemang, läsa om vad vi i styrelsen gör och planerar, samt få information om nya aktiviteter. Vi utlovar betydligt mer aktivitet i år än föregående år! Hemsidan finns på http://eastasian.studorg.liu.se/.

Ny Informations- och PR-ansvarig
Vi har efter intervjuer beslutat att fyllnadsvälja Andreas Runfalk som informations- och PR-ansvarig. Vi vill tacka alla andra som tog sin tid och sökte!

Kontakta oss
ordf@eastasian.studorg.liu.se – Ordförande
info@eastasian.studorg.liu.se – Informations- och PR-ansvarig
snordf@eastasian.studorg.liu.se – Studienämndsordförande

M V H
Styrelsen 12/13

New Members – Conversation corner
We as the East Asian Association would like to welcome all our new members to this semester. Our main purpose is arranging the weekly conversation corners on Tuesdays and Thursdays. On Tuesdays we give exchange students a chance to practice either Swedish or English. On Thursday it’s the other way around and the exchange students teaches the Swedish students Chinese or Japanese. Take this chance to get help with your homework, or just meet new friends. As a member of the East Asian Association your are welcom to participate. If you still haven’t become it can be solved once there. The time is always 17:00 (5 p.m.). The membership fee is only 20 kronor (SEK). This small fee gives us the possibility of arranging mor exciting activities for everyone’s pleasure!

Autumn Dinner Party – 10 November
On the 10 November we’ll arrange the annual autumn dinner party. In gasquen we promise an exciting evening we’re Swedish and Asian cuisine are combined into something extraordinary. Please reserve this date in your calendars! We’ll distribute more information as this date approaches.

For a magical evening like this we of course need people to make it happen. We need a head of the bar, chef and many workers. Head of the bar is in charge of the cash register. The chef composes the menu for the night and is the boss in the kitchen. Concerning the head of the bar and chef, first come, first served applies here. We have already appointed several of the main responsibilities. We are also looking for two toastmasters of the evening. Of course everyone working this evening will have a chance to have some fun on another day when we, the board, arrange a party of gratitude for all the workers. When you wish to apply or have any question dial 0704 – 83 93 77 or send an e-mail to event@eastasian.studorg.liu.se.

Swedish Cooking Evening – 6 October
On the 6 October we’re planning a cooking evening. Together in small teams we’ll cook some traditional Swedish dishes. The small cost of the ingredients will be paid by the attendees. We wan’t both Swedish and exchange students to attend for this to happen! More information will come as soom as we get notices of interest. We need to know who’s interested in advance to plan the location. Please write us an email or questions to info@eastasian.studorg.liu.se.

New Homepage
We have gotten rid of our old homepage and replaced it with a shiny brand new one. We will update it with pictures from events, information on what the board is doing and planning, as well as information about up-coming activities. We promise it will be busier that last year! You can find it on http://eastasian.studorg.liu.se/.

New Chief of Information and Public Relations
We have appointed Andreas Runfalk as new chief of information and PR. We thank everyone who applied for taking their time!

Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se – President
info@eastasian.studorg.liu.se – Chief of Information and Public Relations

Cheers,

The Board of 12/13