EAA Newsletter #3 12/13

Autumn Dinner Party Tickets
Soon the dinner party tickets will be released! Tickets will be sold in outside of C4 (in the C-building) during lunch breaks (12:00-13:15) on the 5, 6, 9 November. They will also be sold during the Conversation Corners on the 6 and 8 November. If you have any questions please contact event@eastasian.studorg.liu.se.

Attendance of Conversation Corners
As some may have noticed we keep a record of people attending the conversation corners. This is a requirement because we started cooperating with Studieförbundet Vuxenskolan (http://www.sv.se/). Their purpose is to distribute money from the government to groups who encourages learning. We are very excited about this as it gives us resources to make conversation corners even more interesting and fun! We assure that this is in the best interest for all attendees.

No Conversation Corners During Week of Exams23 October and 25 October
There will be no conversation corners on the above mentioned dates because of exams. Everything will be back to normal on the 30 October.

Overall patches
Soon freshly woven overall patches will arrive with the East Asian Association’s red lotus flower. Proudly sew it onto your overall! They are expected to arrive in the end of October and will be sold during conversation corners. Hopefully we will sell them starting 6 November. The price will be 20 SEK.

Autumn meeting30 October
Once every semester the East Asian Association have a meeting where all members can voice their opinion of what the EAA should and should not do. If you have a particular issue to raise, a bill must be e-mailed to ordf@eastasian.studorg.liu.se before the 20 October. There will be a summoning including location, time and agenda at a later date.

Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se – President
info@eastasian.studorg.liu.se – Chief of Information and Public Relations

Cheers,

The Board of 12/13


Höstsittningsbiljetter
Snart är det biljettsläpp för höstsittningsbiljetterna! Biljetterna kommer säljas utanför C4 (i C-huset) under lunchrasterna (12:00-13:15) den 5, 6 och 9 november. De kommer också säljas på konversationspassen 6 och 8 november. Om du har frågor vänligen kontakta event@eastasian.studorg.liu.se.

Närvarolista på konversationspass
Som vissa kanske märkt tar vi numera närvaro på konversationspassen. Anledningen är vårt nya samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (http://www.sv.se/). Deras uppgift är distribuera stadsbidrag till föreningar som främjar lärande. Det är jättekul att vi får denna chans att tillskansa oss medel att göra konversationspassen ännu bättre med!

Inga konversationspass under tentaperioden23 oktober och 25 oktober
Under ovanstående datum utgår konversationspassen på grund av tentaperiod. Allting fortsätter som vanligt den 30 oktober.

Overallsmärken
Snart kommer nyvävda overallsmärken med Östasiatiska föreningens röda lotusblomma. Sy stolt fast det på din overall! Märkena förväntas komma i slutet på oktober och kommer säljas på konversationspass. Förhoppningsvis kan vi börja sälja dem på konversationspasset den 6 november. Priset kommer vara 20 kr.

Höststämma30 oktober
En gång per termin sammankallar Östasiatiska föreningen medlemmar till en stämma. Alla medlemmar får chansen att styra i vilken riktning föreningen ska gå. Om du vill lämna en motion gör så skriftligen per e-post till ordf@eastasian.studorg.liu.se senast den 20 oktober. Det kommer efter det komma ut en kallelse med plats, tid och dagordning.

Kontakta oss
ordf@eastasian.studorg.liu.se – Ordförande
info@eastasian.studorg.liu.se – Informations- och PR-ansvarig
snordf@eastasian.studorg.liu.se – Studienämndsordförande

M V H,

Styrelsen 12/13