Stipendier för utlandsstudier i Japan

Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv (japanstiftelsen.se) erbjuder årligen stipendier för studier i Japan. Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2012.

Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2012 till 28 februari 2013.
Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.

Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande, – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

De har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år. Ansökan ska vara postad senast den 1 december 2012.