Newletter #3 13/14

Du hittar detta meddelenade på svenska efter den engelska.

Facebook
For a more continuous flow of news follow us on Facebook.

Autumn association meeting agenda
Dagordning_2013_10_17.pdf

Dinner party – 23rd of November
We are looking people that want to make the dinner party possible by participating in some capacity.
Currently we have the following posts open: PR Manager, Interior Decoration Manager, Bartenders, Waiters, Kitchen staff.
Contact the Event Manager at event@eastasian.studorg.liu.se if you are interested or have any questions regarding our events.

Conversation Corner
The last conversation corner for the first part of this semester will be Tuesday the 15th of October next week.
We will start again after the exam period is over.

Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se – President
info@eastasian.studorg.liu.se – Chief of Information

Cheers,
The board of 13/14


Höststämmans dagordning
Dagordning_2013_10_17.pdf

Höstsittning – 23e november
Vi letar efter personer som vill möjliggöra sittning genom att delta på något sätt.
För tillfället har vi följande poster öppna: PR Ansvarig, Dekorations Ansvarig, Bartender, Servitörer, Kökspersonal.
Kontakta Eventansvarig på event@eastasian.studorg.liu.se om du är intresserad eller har några frågor angående våra event.

Konversationpass
Sista konversationspasset för HT1 kommer vara tisdag den 15e oktober nästa vecka.
Vi startar igen efter tenta-p

Kontakta oss
ordf@eastasian.studorg.liu.se – Ordförande
info@eastasian.studorg.liu.se – Informationsansvarig

Hälsningar,
Styret 13/14

Summon of association meeting!

To read this message in English please scroll down.

Kallelse till föreningsstämma!
Styret 13/14 vill välkomna er till höststämman 2013.

En gång per termin har Östasiatiska föreningen en stämma där medlemmar i föreningen har chansen att bestämma i vilken riktning föreningen skall gå. Om du vill lämna en motion gör så skriftligen per e-post till ordf@eastasian.studorg.liu.se senast den 8 oktober.
Dagordning kommer att skickas ut senast 10 oktober.

Det kommer att bjudas på fika med kaffe och te.

Datum: Torsdag, 17 oktober
Tid: 18:00
Plats: BL32 (Nobel), B-huset
(Karta)

Väl mött på höststämman!
Östasiatiska föreningens styrelse 2013/2014


Summon for association meeting!
The board of 13/14 would like to welcome you to the autumn meeting of 2013.

Once every semester the East Asian Association have a meeting where all members can voice their opinion of what the EAA should and should not do.
If you have a particular issue to raise, a motion must be e-mailed to ordf@eastasian.studorg.liu.se before the 8 of October. The agenda will be mailed to everyone before the 10 October.

There will be fika with coffee and tea offered at the meeting.

Date: Thursday, 17th October
Time: 18:00 (6:00 pm)
Location: BL32 (Nobel), B-buildning
(Map)

See you at the meeting!
Board of East Asian Association 2013/2014

Newsletter #2 13/14

För att läsa meddelandet på svenska, scrolla ned. Det inkluderar ansökan till styrelseposten eventansvarig.

New members
The organization has gained about 40 new members since the first post, therefor a lot of the same information will go out again.

New mail service
EAA is changing mail system. The old system didn’t not deliver on time. And it was a bit out-dated. The new mail system is more advanced and allows EAA more efficiant work with the goal that the letters will reach the subscribers in time.

Facebook
For a more continuous flow of news, please like us on Facebook.

Autumn Dinner PartySaturday 23th of November
We will host this years autumn dinner Saturday 23th of November.
The tickets will be available for purchase in Colosseum week 46, that is 11th-15th of November.
More information regarding this event will be posted later.

Conversation Corners
The conversation corners are running as usual every Tuesday and Thursday in the C-house in the U-corridore
At the conversation corners you can buy our patches (the ones for student overalls), become a member of the organization.
We also sell fika for 5 SEK, cookies, coffee/tea.
Feel free to drop by to see what you think about it.
Practice or study some language, be it Swedish, Japanese or Chinese by getting help from your peers.
Meet other students.
Make new friends.
Learn about other cultures.

Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se – President
info@eastasian.studorg.liu.se – Chief of Information

Cheers,

The Board of 13/14


Nya medlämmar
Föreningen har fått ca 40 nya medlemmar, på grund av det kommer mycket av samma information.

HöstsittningLördag 23e november
Vi kommer att hålla årets höstsittning lördag den 23e november.
Biljetterna kommer att kunna köpas i Colosseum vecka 46, det vill säga 11-15e november.
Mer information angående detta event kommer att finns senare.

Konversationspass
Konversationspassen hålls som vanligt varje tisdag och torsdag i C-huset i U-korridoren.
Under konversationspassen kan du köpa märken (de till ovven/rocken) eller bli medlem i föreningen.
Vi säljer också fika för 5;-, kakor, te/kaffe.
Kom förbi och se vad du tycker om det.
Lär dig något språk, må det vara svenska, japanska eller kinesiska genom andra på platsen.
Träffa andra studenter.
Skaffa nya vänner.
Lär dig om andra kulturer.
http://eastasian.studorg.liu.se/?p=753&preview=true
Eventansvarig sökes till styret – Deadline tisdag 8e oktober
Vi söker nu en eventansvarig till styret. Som medlem i styret arrangerar man bland annat konversationspass i genomsnitt en gång var annan vecka, grillkvällar, matlagnings event och andra aktiviteter. Man förväntas också kunna jobba på våra sittningar och gärna representera föreningen på våra sammarbetspartners event. Som eventansvarig har man speciellt ansvar för att genomföra våra event, de två stora eventen EAA arrangerar är höst och vårsittningen, vilket kommer innebära att man måste vara villig att lägga lite mer tid på det. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att söka posten eller bara vill veta mer om uppdraget.

Kontakta oss
ordf@eastasian.studorg.liu.se – Ordförande
info@eastasian.studorg.liu.se – Informationsansvarig
snordf@eastasian.studorg.liu.se – Studienämndsordförande

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen 13/14

Newsletter #1 13/14

För att läsa meddelandet på svenska, scrolla ned. Det inkluderar ansökan till styrelseposten eventansvarig.

Facebook
For a more continuous flow of news, please like us on Facebook (http://www.facebook.com/eastasianassociation).

First newsletter from EAA 13/14
We would like to start by thanking all new and old members for your interest in and support of the EAA organization.
Autumn Dinner Party – Saturday 23th of November
We will host this years autumn dinner Saturday 23th of November.
The tickets will be available for perches in Colosseum week 46, that is 11th-15th of November.
More information regarding this event will be posted later.
Conversation Corners
The conversation corners are up and running, as usual every Tuesday and Thursday.
We started up last Thursday with more people than we anticipated showing up,
the board hopes everyone participating enjoyed the activities.
On the conversation corners you can buy our patches (the ones for student overalls), become a member of the organization.
We also sell fika for 5 SEK, cookies, coffee/tea.
Feel free to drop by to see what you think about it.
Meet other students.
Practice or study some language, be it Swedish, Japanese or Chinese by getting help from your peers.
Make new friends.
Learn about culture.
Contact us
ordf@eastasian.studorg.liu.se – President
info@eastasian.studorg.liu.se – Chief of InformationCheers,The Board of 12/13

Första nyhetsbrevet från EAA 13/14
Vi vill börja med att tacka alla nya och gamla medlemmar för ert intresse och stöd för Östasiatiskaföreningen.
Höstsittning – Lördag 23e november
Vi kommer att hålla årets höstsittning lördag den 23e november.
Biljetterna kommer att kunna köpas i Colosseum vecka 46, det vill säga 11-15e november.
Mer information angående detta event kommer att finns senare.
Konversationspass
Konversationspassen har börjat för i år, som vanligt hålls de varje tisdag och torsdag.
Vi började förra torsdagen med fler deltagare än beräknat,
styret hoppas att alla som deltog uppskattade aktiviteterna.
Under konversationspassen kan du köpa märken (de till ovven/rocken) eller bli medlem i föreningen.
Vi säljer också fika för 5;-, kakor, te/kaffe.
Kom förbi och se vad du tycker om det.
Träffa andra studenter.
Lär dig något språk, må det vara svenska, japanska eller kinesiska genom andra på platsen.
Skaffa nya vänner.
Lär dig om andra kulturer.
Eventansvarig sökes till styret
Vi söker nu en eventansvarig till styret. Som medlem i styret arrangerar man bland annat konversationspass i genomsnitt en gång var annan vecka, grillkvällar, matlagnings event och andra aktiviteter. Man förväntas också kunna jobba på våra sittningar och gärna representera föreningen på våra sammarbetspartners event. Som eventansvarig har man speciellt ansvar för att genomföra våra event, de två stora eventen EAA arrangerar är höst och vårsittningen, vilket kommer innebära att man måste vara villig att lägga lite mer tid på det. Ta kontakt med oss om du är intresserad av att söka posten eller bara vill veta mer om uppdraget.
Kontakta oss
ordf@eastasian.studorg.liu.se – Ordförande
info@eastasian.studorg.liu.se – Informationsansvarig
snordf@eastasian.studorg.liu.se – Studienämndsordförande
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen 13/14