Looking for workers to our Spring Dinner Party the 10th of May

We are looking both for kitchen personnel and waiters/waitresses/station staff, no prior experience is required for either post, although it is meriting.

Have a look at our facebook event for more general information regarding the dinner party.

The kitchen personnel will be preparing food, cooking, washing and plating.
In the kitchen you will be working from 13.00 until the kitchen is cleaned up (around 23, depending on how fast you clean).

The regular staff will start 16.00 by making the finishing touches, and will then be given a short lesson/introduction in serving.
Then when the dinner starts you will be serving the guests or you will be guarding some entrance according to a schedule.
After the dinner you will be stationed as guard or staff at one of the karaoke stations.
When the guests have left all that remains is cleaning (usually done round about 02, depending once again on how fast you clean).

All staff will get food and snacks during the evening.

As thanks for helping us we will through you a Thank you party, where you may enjoy free beverages and food.

If you are interested send a mail to event@eastasian.studorg.liu.se

Best regards
Spring event committee 2014

Söker faddrar

The following message is directed at our members speaking Swedish and is therefore in Swedish, sorry for any inconvenience.

Nu är det hög tid att anmäla sig som fadder inför mottagningen av nya studenter i höst.

Att vara fadder för Östasiatiska föreningen innebär att man välkomnar nästa studieårs Asienkunskapare genom att ha ett lite mindre Nolle-P kallat Småtting-P. Det kommer inkludera bland annat München Hoben, Lintek och Fortes Utedisco, grillningar m.m.

Småtting-P inträffar mellan 25/8 och 5/9 och vi letar i första hand efter personer som antingen har gått det asiatiska basåret eller som pluggar programmen Ii eller Yi. Småtting-P är betydligt mindre än normala Nolle-P och därför behöver inte alla faddrar vara på plats hela tiden och det är inget problem att vara fadder för en annan sektion samtidigt som man är fadder för Småtting-P.

För att kunna vara fadder måste man gå en en-dags utbildning som anordnas av Studenthälsan under våren och som ni anmäler er till via LinTek. Sista anmälningsdatum för utbildningen är 29 april.

http://lintek.liu.se/fadderanmalan/index.php

Ifall du redan ska gå utbildningen för en annan sektion eller gick utbildningen förra året så behöver du inte göra det igen. Det framgår när du anmäler dig hos LinTek om du behöver gå utbildningen ifall att du är osäker.

För er som är utomlands och vill vara faddrar så försöker vi lösa denna utbildning med LinTek så att även ni får vara faddrar under Småtting-P. Detta kan innebära att ett extra utbildningstillfälle arrangeras i samband med eller kort innan Småtting-P. Mer info till er som är utomlands och som vill vara fadder kommer senare.

För att söka fadder anmäl er i första hand på LinTeks hemsida till något av fadderutbildningspassen. Skicka även ert namn, liu-id, mail och telefonnr till fadderansvarig (fadder@eastasian.studorg.liu.se). Skriv i mailet om ni är anmälda till utbildningen, om ni redan har gått eller om ni är utomlands. Det är viktigt att ni som är utomlands anmäler ert intresse till oss snarast för att vi ska kunna meddela LinTek att vi vill ha ett extra utbildningspass i höst.

Med vänlig hälsning
Tina Danielsson
Fadderansvarig 2014

Final summon for Association meeting

Kallelse till föreningsstämma

Styret 13/14 vill välkomna er till vårstämman 2014.

Det kommer att bjudas på fika med kaffe och te.

På stämman kommer proposition om stadgeändring att behandlas.
Se Bilaga 1_Proposition-stadgeändring Nolle-P
Motion – Namnkonvention för Asienkunskap
Vårstämman – Ekonomi
Kortfattad sammanställning av verksamheten HT2013-VT2014
Dagordning Vårstämma 2014

Datum: Torsdag, 10 april
Tid: 18:00
Plats: BL32 (Nobel), B-huset (http://www4.student.liu.se/map/index.pl?room=BL32)

Väl mött på vårstämman!

Östasiatiska föreningens styrelse 2013/2014


Summon for association meeting

The board of 13/14 would like to welcome you to the spring meeting of 2014.

There will be fika with coffee and tea offered at the meeting.

During the meeting a proposition regarding a change of the association by-laws.
See Bilaga 1_Proposition-stadgeändring Nolle-P
Motion – Namnkonvention för Asienkunskap
Vårstämman – Ekonomi
Kortfattad sammanställning av verksamheten HT2013-VT2014
Dagordning Vårstämma 2014

Date: Thursday, 10th April
Time: 18:00 (6:00 pm)
Location: BL32 (Nobel), B-buildning (http://www4.student.liu.se/map/index.pl?room=BL32)

See you at the meeting!

Board of East Asian Association 2013/2014