Stipendier för utlandsstudier i Japan

The following information is aimed at Swedish students only.

 

“Vi vore tacksamma för hjälp att sprida information om att det är dags att söka Japanstipendier!

Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2015. Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2016 till 28 februari 2017.

Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till tre månaders vistelse i Japan, för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år. Ansökan ska vara postad senast den 1 december 2015.

Stipendiestiftelsen för studier av Japanskt Samhällsliv

www.japanstiftelsen.se

 

Vänliga hälsningar

Kicki Edman

Japanstiftelsen/Sweden-Japan Foundation”

Newsletter #6 15/16

Newsletter #6 15/16

  1. Conversation Corner
  2. Site under construction

Conversation Corner

There will be no CC between October 19 –  November 1 due to the examination period. The next CC is on November 3rd. Good luck with the exams!

Site under construction

This month, we’re re-designing our website (eastasian.studorg.liu.se) and we would like some feedback from you, both positive and negative. We would appreciate if you filled out this form to help us focus on what our members want to see on the website. (e.g. design, functions, information.)

Thank you!

http://goo.gl/forms/qfc7gn2g2M

Newsletter #5 15/16

Newsletter #5 15/16

  1. Autumn meeting
  2. Language Buddy
  3. Conversation Corner
  4. Site under construction

Autumn meeting

A reminder of the previously mentioned Autumn Meeting of 2015.

Please read more in the following document: Kallelse höststämma 2015

Language Buddy

The groups for Language Buddy are done, and you will recieve an e-mail with more information about who your group members are and when your first meeting is, shortly.

Conversation Corner

The themes for next week’s CC are:

13 Oct: Attractions: memorable places you’ve visited and things you’ve done there.

15 Oct: Movies: your favourite movies and fillm genres. What’s the last movie you watched?

Site under construction

EAA’s website is under construction and is hopefully back in the beginning of November. If you have any questions or need to access some information on the website, please contact info@eastasian.studorg.liu.se.

Newsletter #4 15/16

Newsletter #4 15/16

  1. Autumn meeting

Autumn meeting

The board of 15/16 would like to welcome you to the Autumn Meeting of 2015.

At the meeting we will discuss the last fiscal year economy, discharge the last board, as well as discuss and vote on motions and propositions regarding the association statutes. The meeting will primarily be held in Swedish. However, if requested certain topics may be held in English.

There will be sandwiches with coffee and tea offered at the meeting.

Please read more in the following document: https://drive.google.com/file/d/0BwdL8Z0k6Qxra1hGRG1KYUJTUlE/view