Newsletter #6 17/18

Newsletter #6 17/18

  1. Sök TEKKEN-General
  2. Conversation Corner

 

Sök TEKKEN-General

I och med EAA:s höststämma kommer det återigen vara tillfälle att välja general för nästa års TEKKEN. Beslutet kommer att ske på stämman, så alla medlemmar som närvarar får möjligheten att rösta för den kandidat de tror skulle kunna göra jobbet bäst.

Innan stämman börjar söker vi dock kandidater. Känner du dig intresserad av att vara general, eller känner du någon som du tror passar rollen? Ta i så fall kontakt med valberedningen. Detta sker på enklast sätt genom att skicka ett mail till:
frefa105@student.liu.se

Har du frågor eller funderingar angående arbetet som general kan du även kontakta sittande generalen, Aria Soltani:
general@eastasian.studorg.liu.se

Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan under själva stämman. Valberedningen har dock möjlighet att ta kontakt med potentiella kandidater i förväg och kommer på stämman att föreslå den kandidat de tycker passar bäst till posten.

Det är viktigt att komma ihåg att TEKKEN-General är en seriös post som kräver mycket ansvar. Delvis får man en plats i EAA:s styre, vilket medför samma ansvarsposter som andra styrelsemedlemmar. Detta arbete sker över två olika styrelser, då generalsarbetet sträcker sig från höststämma till höststämma, men resten av styret jobbar mellan två vårstämmor. Merparten av arbetet ligger dock i rekrytering av nästa års TEKKEN och huvudansvar över Småtting-P, dvs intagningsperioden för basårarna.

Conversation Corner

Conversation corner will be in R43 and P44 this Tuesday. On Thursday it will be in R43. It will be at 17:15 as always.