Newsletter #8 17/18

Newsletter #8 17/18

  1. Sök TEKKEN-General
  2. Conversation Corner

Sök TEKKEN-General

Ingen ny general valdes in under höststämman så det går fortfarande att söka posten. Generalen väljs in under en extrastämma som kommer hållas senare i år, mer information om den kommer senare.

Känner du dig intresserad av att vara general, eller känner du någon som du tror passar rollen? Ta i så fall kontakt med valberedningen. Detta sker på enklast sätt genom att skicka ett mail till:
frefa105@student.liu.se

Har du frågor eller funderingar angående arbetet som general kan du även kontakta sittande generalen, Aria Soltani:
general@eastasian.studorg.liu.se

Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan under själva stämman. Valberedningen har dock möjlighet att ta kontakt med potentiella kandidater i förväg och kommer på stämman att föreslå den kandidat de tycker passar bäst till posten.

Det är viktigt att komma ihåg att TEKKEN-General är en seriös post som kräver mycket ansvar. Delvis får man en plats i EAA:s styre, vilket medför samma ansvarsposter som andra styrelsemedlemmar. Detta arbete sker över två olika styrelser, då generalsarbetet sträcker sig från höststämma till höststämma, men resten av styret jobbar mellan två vårstämmor. Merparten av arbetet ligger dock i rekrytering av nästa års TEKKEN och huvudansvar över Småtting-P, dvs intagningsperioden för basårarna.

 

Conversation Corner

The Halloween CC will be held tomorrow, Tuesday, in P44 at 17:15. On Thursday, CC will be held in P44 at 17:15.