Newsletter #12 17/18

Newsletter #12 17/18

  1. Conversation Corner
  2. Extrastämman 7/12

Conversation Corner

This week CC will be in P44 at 17:15 on both Tuesday and Thursday.

Extrastämman 7/12

Styrelsen vill påminna om extrastämman den 7 december. Ni som inte har sökt till styrelsen än har fortfarande möjlighet att kandidera på plats.