Valberedningens Nomineringar

Valberedningen är nu klar med sina nomineringar till de lediga styrelseposterna. Valberedningens nomineringar är:

Ordförande: Tomas Gudmundsson
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Hans Gunnarsson
General: Carolina Winnergren

Övriga ledamöter:

  • Albin Ytterberg (Eventansvarig)
  • Samuel Claesson (CC-ansvarig)
  • Isabelle Granberg (Intendent)
  • Ilham Samahunov (Arbetsmiljöombud)
  • Simon Fraser (Panda)