Newsletter #25 17/18

Newsletter #25 17/18

  1. EAA’s Spring Dinner Party
  2. Conversation corner
  3. TEKEN söker faddrar
  4. Sök Styrelsen

EAA’s Spring Dinner Party

As you may know EAA’s spring dinner party will be 28 March. Tickets for the event are sold during CC. More information can be found on facebook (link to event).

Conversation Corner

CC will be in P44 at 17:15 both Tuesday and Thursday this week.

TEKKEN söker faddrar

TEKKEN söker nu faddrar som kan hjälpa till under småtting-p till hösten. Mer information om ansökan hittas på facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/503051086756396/

Sök styrelsen

Ansökan till nya styrelsen har nu gått ut och valberedningens nomineringar kommer presenteras när beslutsunderlag och dagordning för stämman skickas ut. För de som inte har sökt men ändå vill vara med i den nya styrelsen går det att kandidera på stämman.