Newsletter #8 17/18

Newsletter #8 17/18

  1. Sök TEKKEN-General
  2. Conversation Corner

Sök TEKKEN-General

Ingen ny general valdes in under höststämman så det går fortfarande att söka posten. Generalen väljs in under en extrastämma som kommer hållas senare i år, mer information om den kommer senare.

Känner du dig intresserad av att vara general, eller känner du någon som du tror passar rollen? Ta i så fall kontakt med valberedningen. Detta sker på enklast sätt genom att skicka ett mail till:
frefa105@student.liu.se

Har du frågor eller funderingar angående arbetet som general kan du även kontakta sittande generalen, Aria Soltani:
general@eastasian.studorg.liu.se

Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan under själva stämman. Valberedningen har dock möjlighet att ta kontakt med potentiella kandidater i förväg och kommer på stämman att föreslå den kandidat de tycker passar bäst till posten.

Det är viktigt att komma ihåg att TEKKEN-General är en seriös post som kräver mycket ansvar. Delvis får man en plats i EAA:s styre, vilket medför samma ansvarsposter som andra styrelsemedlemmar. Detta arbete sker över två olika styrelser, då generalsarbetet sträcker sig från höststämma till höststämma, men resten av styret jobbar mellan två vårstämmor. Merparten av arbetet ligger dock i rekrytering av nästa års TEKKEN och huvudansvar över Småtting-P, dvs intagningsperioden för basårarna.

 

Conversation Corner

The Halloween CC will be held tomorrow, Tuesday, in P44 at 17:15. On Thursday, CC will be held in P44 at 17:15.

Newsletter #7 17/18

Newsletter #7 17/18

  1. Autumn Meeting
  2. Conversation Corner

Autumn Meeting

The Autumn meeting will be held October 29 at 13:00 in C3. All our members should have received an email with more information, but if there are any questions, don’t hesitate to contact us in the board.

Conversation Corner

This week conversation corner will be held in P44 at 17:15 on both Tuesday and Thursday. Next week there will no CC due to exams. October 31 CC will be back with a Halloween twist!

Newsletter #6 17/18

Newsletter #6 17/18

  1. Sök TEKKEN-General
  2. Conversation Corner

 

Sök TEKKEN-General

I och med EAA:s höststämma kommer det återigen vara tillfälle att välja general för nästa års TEKKEN. Beslutet kommer att ske på stämman, så alla medlemmar som närvarar får möjligheten att rösta för den kandidat de tror skulle kunna göra jobbet bäst.

Innan stämman börjar söker vi dock kandidater. Känner du dig intresserad av att vara general, eller känner du någon som du tror passar rollen? Ta i så fall kontakt med valberedningen. Detta sker på enklast sätt genom att skicka ett mail till:
frefa105@student.liu.se

Har du frågor eller funderingar angående arbetet som general kan du även kontakta sittande generalen, Aria Soltani:
general@eastasian.studorg.liu.se

Det är även möjligt att nominera sig själv eller någon annan under själva stämman. Valberedningen har dock möjlighet att ta kontakt med potentiella kandidater i förväg och kommer på stämman att föreslå den kandidat de tycker passar bäst till posten.

Det är viktigt att komma ihåg att TEKKEN-General är en seriös post som kräver mycket ansvar. Delvis får man en plats i EAA:s styre, vilket medför samma ansvarsposter som andra styrelsemedlemmar. Detta arbete sker över två olika styrelser, då generalsarbetet sträcker sig från höststämma till höststämma, men resten av styret jobbar mellan två vårstämmor. Merparten av arbetet ligger dock i rekrytering av nästa års TEKKEN och huvudansvar över Småtting-P, dvs intagningsperioden för basårarna.

Conversation Corner

Conversation corner will be in R43 and P44 this Tuesday. On Thursday it will be in R43. It will be at 17:15 as always.

Newsletter #5 17/18

Newsletter #5 17/18

  1. Cooking Event
  2. Conversation Corner

Cooking Event

Our first cooking event of the semester is coming up this Saturday, October 7. We will celebrate the Mid-Autumn Festival by making Mooncakes! You will also get to cook a swedish dish. There is a maximum of 20 participants, so make sure to sign up for the event during the next cc.

More information about the event can be found on facebook.

Conversation Corner

This Tuesday conversation corner will be in P44 at 17:15. Thursday cc will also be at 17:15 as usual. We will post the location on our facebook page.

Newsletter #4 17/18

Newsletter #4 17/18

  1. Tuesday Conversation Corner
  2. Board Games at Thursday Conversation Corner

Tuesday Conversation Corner

This Tuesday CC will be held in P44 at 17:15

Board Games at Thursday Conversation Corner

Come and play board games with us this Thursday in P44 at 17:15. We will bring a bunch of games for you to choose from.