Student info

Welcome to Linköping University!

The East Asian Association would like to welcome new Swedish students to Linköping University. Since some of the information only caters to new students studying the one year intensive Japanese and Chinese program, that information will only be available in Swedish.

Välkommen som ny student på Linköpings Universitet!

Östasiatiska föreningen arrangerar välkomstaktiviteter för nya studenter på Asienkunskap (kinesiskt och japanskt basår). Aktiviteterna omfattar en rad aktiviteter, så som sittningar, grillkvällar och studietekniksföreläsningar. Om du är antagen på Asienkunskap och undrar över något som inte står på hemsidan, kontakta då gärna infoansvarig på info@eastasian.studorg.liu.se.