Styrelsen

Arvid Malm

Ordförande

ordf@eastasian.studorg.liu.se

Philip Welin-Berger

Vice Ordförande

vordf@eastasian.studorg.liu.se

Isabelle Granberg

Sekreterare

sekr@eastasian.studorg.liu.se

Axel Westholm

AMO

amo@eastasian.studorg.liu.se

Carl Österman

CC-ansvarig

CC-ansvarig ansvarar för att det finns ett jobbschema, lokaler och fika till CC. Ser också till att det finns teman för CC och hjälper till i planerandet av special-CC.

cc@eastasian.studorg.liu.se

Sarah Johnson

Eventansvarig

Eventansvarig ser till att de event styrelsen ska sköta blir av och blir bra. Ser till att planeringen av event kommer igång i god tid.

event@eastasian.studorg.liu.se

Axel Söderlind

Info-ansvarig

Informationsansvarig skickar ut nyhetsbrev och uppdaterar informationen på hemsidan. Även ansvarig för Facebook-sidan.

info@eastasian.studorg.liu.se

Stephanie Arenander

PR-ansvaring

naringsliv@eastasian.studorg.liu.se

Filip Jaredson

Kassör

kassor@eastasian.studorg.liu.se

Filip Källman

Studienämndsordförande

snordf@eastasian.studorg.liu.se

Rebecca Lejdå

Valberedningen 20/21

valbered.eaa@gmail.com