Stipendier för utlandsstudier i Japan

The following information is aimed at Swedish students only.

 

“Vi vore tacksamma för hjälp att sprida information om att det är dags att söka Japanstipendier!

Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2015. Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2016 till 28 februari 2017.

Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till tre månaders vistelse i Japan, för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år. Ansökan ska vara postad senast den 1 december 2015.

Stipendiestiftelsen för studier av Japanskt Samhällsliv

www.japanstiftelsen.se

 

Vänliga hälsningar

Kicki Edman

Japanstiftelsen/Sweden-Japan Foundation”

Newsletter #3 15/16

Newsletter #2 15/16

  1. Deadline for language buddy signup
  2. Reminder: Japanese language program, winter 2016 Meiji University
  3. Event: Kanelbullens Dag
  4. Conversation Corner

Deadline for language buddy signup

The deadline for language buddy signup is on October 4th. After this date, you can still sign up, but you will not be guaranteed a partner. You can ask the EAA board at any conversation corner if you have questions.

Link for signup:

https://drive.google.com/open?id=1BdHIdILeOm8T3ElGw_SQFQON4qt_Q4XuYCLZ2Mktqpw

Japanese language program, winter 2016 Meiji University

Meiji University will offer a scholarship (JPY 80.000) to students who belong to Meiji University’s partner institution, and meet the requirements set by JASSO. This means students of Linköping University can apply, and the deadline is October 15 2015. The program length is 11 February – 25 February 2016.

Please visit the following link for more information:

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/winter.html  (ENG)

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/jp/winter.html  (JPN)

Event: Kanelbullens dag

Swedes love cinnamon rolls so much that we have a whole day dedicated for it, and of course we in EAA want to celebrate it, too! This Thursday, we want to share some kanelbullar with you, so come to CC and fika with us~ Kanelbullar are free for members of the EAA!

The event takes place on Thursday (oct 1) in U10/U11 at 17:15

P.S. The real Kanelbullens dag is celebrated on October 4th.

Conversation Corner

The conversation corner will take place as usual next week. Tuesday and Thursday at 17:15 in the U-corridor.

Newsletter #2 15/16

Newsletter #2 15/16

  1. Japanese language program, winter 2016 Meiji University
  2. Language buddy signup
  3. Conversation Corner

Japanese language program, winter 2016 Meiji University

Meiji University will offer a scholarship (JPY 80.000) to students who belong to Meiji University’s partner institution, and meet the requirements set by JASSO. This means students of Linköping University can apply, and the deadline is October 15 2015. The program length is 11 February – 25 February 2016.

Please visit the following link for more information:

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/winter.html  (ENG)

http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/jp/winter.html  (JPN)

 

Language buddy signup

Do you want to speak and practice Japanese, Chinese, Korean, English or Swedish with a native speaker? Sign up for Language buddy and we will pair you up with someone who wants to study your language! (e.g. if you are chinese and want to speak english, we will pair you up with an english speaking person who wants to learn chinese.)

Fill out this form and we will get back to you as soon as possible!

https://drive.google.com/open?id=1BdHIdILeOm8T3ElGw_SQFQON4qt_Q4XuYCLZ2Mktqpw

 

Conversation Corner

The conversation corner will take place as usual next week. Tuesday and Thursday at 17:15 in the U-corridor.

Stipendier för utlandsstudier i Japan

Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv (japanstiftelsen.se) erbjuder årligen stipendier för studier i Japan. Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2012.

Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2012 till 28 februari 2013.
Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.

Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande, – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.

De har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år. Ansökan ska vara postad senast den 1 december 2012.